بایگانی‌های نیکوکاران - صبح ساباط
کمک ۱ میلیارد تومانی خیرین شهرستان بهاباد در جشن گلریزان ۱۹ فروردین ۱۴۰۳

کمک ۱ میلیارد تومانی خیرین شهرستان بهاباد در جشن گلریزان

گلریزان شهرستان بهاباد با حضور خیرین و مسئولین این شهرستان برگزار شد و مبلغ 1 میلیارد تومان از سوی نیکوکاران این شهرستان اهدا شد.

کمک ۳۷۰ میلیون تومانی خیرین شهرستان خاتم در جشن گلریزان ۲۸ اسفند ۱۴۰۲

کمک ۳۷۰ میلیون تومانی خیرین شهرستان خاتم در جشن گلریزان

جشن گلریزان شهرستان خاتم با حضور خیرین و مسئولین این شهرستان برگزار شد و مبلغ ۳۷۰ میلیون تومان از سوی نیکوکاران این شهرستان اهدا شد.

گودی برای رهایی / کمک ۳۰۰ میلیون تومانی خیرین شهرستان مروست در جشن گلریزان ۲۸ اسفند ۱۴۰۲
گودی برای رهایی / کمک 300 میلیون تومانی خیرین شهرستان مروست در جشن گلریزان

گودی برای رهایی / کمک ۳۰۰ میلیون تومانی خیرین شهرستان مروست در جشن گلریزان

جشن گلریزان شهرستان مروست با حضور خیرین و مسئولین این شهرستان برگزار شد و مبلغ 300 میلیون تومان از سوی نیکوکاران این شهرستان اهدا شد.