بایگانی‌های نیروی جوان - صبح ساباط
اقتدار و عظمت جامعه، به نیروی جوان است ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

اقتدار و عظمت جامعه، به نیروی جوان است

امام جمعه مهریز گفت: هر جامعه‌ای که نیروی انسانی بیشتری داشته باشد، اقتدار و عظمت بیشتری دارد.