بایگانی‌های نیروگاه خورشیدی، - صبح ساباط
بازدید رئیس ساتبا از نیروگاه های خورشیدی استان یزد ۲۴ دی ۱۴۰۰

بازدید رئیس ساتبا از نیروگاه های خورشیدی استان یزد

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق کشور در ادامه برنامه سفر خود به استان یزد از 4 نیروگاه خورشیدی در این استان بازدید کرد.