بایگانی‌های نیروگاه برق علی آباد کتول، - صبح ساباط
ضرورت تأمین منابع مالی جدید برای تكمیل زیرساخت های حوزه انرژی استان گلستان ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
وزیر اقتصاد تأکید کرد:

ضرورت تأمین منابع مالی جدید برای تكمیل زیرساخت های حوزه انرژی استان گلستان

وزیر امور اقتصاد و دارائی: استان گلستان تشنه سرمایه گذاری است و ظرفیت بی‌نظیر اقتصادی دارد که باید برای شکوفایی آن تلاش شود.