بایگانی‌های نیروگاههای سیکل ترکیبی - صبح ساباط
آلودگی های زیست محیطی و مصرف منابع انرژی کشور توسط نیروگاه های تجدیدناپذیر سیکل ترکیبی ۱۵ آذر ۱۴۰۲
مسئول پیگیری انرژی خورشیدی در سند نوین یزد اظهار کرد:

آلودگی های زیست محیطی و مصرف منابع انرژی کشور توسط نیروگاه های تجدیدناپذیر سیکل ترکیبی

مسئول طرح انرژی خورشیدی سند نوین یزد با بیان این که عمده تولید برق کشور از طریق نیروگاه‌های برق‌آبی و سیکل ترکیبی انجام می‎شود، گفت: متاسفانه استفاده از نیروگاه‌های تجدیدناپذیر مانند سیکل ترکیبی ضمن مصرف منابع انرژی کشور، منجر به آلودگی محیط زیست نیز می‌شوند در حالی که نیروگاه‎های تجدیدپذیر مانند خورشیدی نه تنها هیچ آلودگی به همراه ندارد بلکه با اقلیم کشور سازگاری بیشتری دارند.