بایگانی‌های نیروهای مسلح کشور - صبح ساباط
استاندار یزد با رده های ارتش در یزد دیدار کرد ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

استاندار یزد با رده های ارتش در یزد دیدار کرد

استاندار یزد در دیدار با رده های ارتش در یزد گفت: حماسه بزرگ نیروهای مسلح کشور در پاسخ به جنایت های اسرائیل، حقیقتا ابرقدرت بودن ملت بزرگ ایران و نظام جمهوری اسلامی را متبلور کرد.