بایگانی‌های نیت مادر - صبح ساباط
آزادی زندانی جرائم غیر عمد با نیت شادی روح اموات ۱۶ اسفند ۱۴۰۲
آزادی زندانی جرائم غیر عمد با نیت شادی روح اموات

آزادی زندانی جرائم غیر عمد با نیت شادی روح اموات

نیکوکار یزدی به نیابت از مادر خود مبلغ 20 میلیون تومان را برای آزادی یک زندانی جرائم غیر عمد اهدا کرد.