بایگانی‌های نیابت از نیکوکار اهل تهران - صبح ساباط
کمک فرهنگی بازنشسته یزدی به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

کمک فرهنگی بازنشسته یزدی به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

علی محمدی فرهنگی بازنشسته یزدی مبلغ ۵۰ میلیون تومان را به نیابت از یک نیکوکار اهل استان تهران جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اهدا کرد.