بایگانی‌های نوحه فتح خون - صبح ساباط
نوحه فتح خون که توسط دانش آموزان اشکذری اجرا شده به دفتر رهبری ارسال می‌کنیم ۱۸ دی ۱۴۰۲

نوحه فتح خون که توسط دانش آموزان اشکذری اجرا شده به دفتر رهبری ارسال می‌کنیم

امام جمعه و نماینده ولی فقیه در دیدار امام جمعه و فرماندار اشکذر از ارسال نوحه فتح خون در آینده دنزدیک که توسط دانش آموزان اشکذری اجرا شده است؛ به دفتر مقام معظم خبر داد.