بایگانی‌های نوحه خوانان - صبح ساباط
منصب مداحی و روضه خوانی یک موهبت الهی است ۰۷ بهمن ۱۴۰۰
مسئول موسسه حداث الحسین (ع):

منصب مداحی و روضه خوانی یک موهبت الهی است

اجتماع علمداران حسینی ویژه مداحان، شعرا و نوحه خوان ها برگزار شد.