بایگانی‌های نوجوان - صبح ساباط
نشریه تخصصی کودک و نوجوان؛ فرصتی برای بروز استعدادهای آنان ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
نویسنده نوجوان یزدی:

نشریه تخصصی کودک و نوجوان؛ فرصتی برای بروز استعدادهای آنان

دبیر بخش کودک اولین نشریه تخصصی کودک و نوجوان در استان یزد: هدف از انتشار این نشریه، تقویت فکرپروری و خلاقیت در کودکان و نوجوانان و در حقیقت ایجاد فرصتی برای بروز استعدادهای آنان است.