بایگانی‌های نه به اعتیاد - صبح ساباط
برگزاری کارگاه های مشاوره و پیشگیری از اعتیاد در محلات حاشیه نشین ۰۹ تیر ۱۴۰۱
در حاشیه جشنواره «نه به اعتیاد» صورت گرفت؛

برگزاری کارگاه های مشاوره و پیشگیری از اعتیاد در محلات حاشیه نشین

مدیر واحد اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد: بسترسازی همگانی در جهت مشارکت مردم ، ایفای نقش هنرمندان در آموزش و فرهنگ‌سازی به ‌عنوان عناصر اصلی، برقراری ارتباط موثر با تشکل های مردم نهاد و پیشگیری و آموزش نه گفتن به نوجوانان در معرض خطر اعتیاد از جمله اهدافی است که انتظار داریم تا پایان چهارمین جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد، به آن دست یابیم.

برگزاری چهارمین جشنواره اجتماعی «نه به اعتیاد» از یکم تیرماه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

برگزاری چهارمین جشنواره اجتماعی «نه به اعتیاد» از یکم تیرماه

چهارمین جشنواره اجتماعی «نه به اعتیاد» از یکم تیرماه، همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و دستگاه های متولی مرتبط برگزار می‌گردد.