بایگانی‌های نهم مهر روز سالمند - صبح ساباط
هشتم تا چهاردهم مهرماه هفته تکریم و منزلت سالمندان ۱۱ مهر ۱۴۰۲
معاون فنی مرکز بهداشت استان خبر داد:

هشتم تا چهاردهم مهرماه هفته تکریم و منزلت سالمندان

معاون فنی مرکز بهدات استان گفت: شیوه صحیح زندگی که منجر به سالمندی سالم و فعال می‌شود، روشی است که باید از مراحل اولیه جنینی آغاز شود تا بتوان از عوارضی مانند معلولیت‌ها و بیماری‌های مزمن در دوران سالمندی پیشگیری کرد.