بایگانی‌های نهادهای فرهنگی - صبح ساباط
انتقاد جوکار از عدم حضور نهادهای فرهنگی در نمایشگاه ملی سبک زندگی در سایه قرآن و عترت ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
انتقاد دکتر جوکار از عدم حضور نهادهای فرهنگی در نمایشگاه ملی سبک زندگی در سایه قرآن و عترت

انتقاد جوکار از عدم حضور نهادهای فرهنگی در نمایشگاه ملی سبک زندگی در سایه قرآن و عترت

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در بازدید شبانه خود از نمایشگاه ملی سبک زندگی در سایه قرآن و عترت، از عدم حضور نهادهای فرهنگی در این نمایشگاه انتقاد کرد.