بایگانی‌های نمای خشتی - صبح ساباط
تدوین آیین نامه خشت و بناهای خشتی در یزد ۱۷ آذر ۱۴۰۰
توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صورت می گیرد؛

تدوین آیین نامه خشت و بناهای خشتی در یزد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد از تدوین آیین نامه خشت و بناهای خشتی در استان یزد خبر داد و گفت: این آیین نامه توسط کارگروه ساخت و ساز های خشتی سازمان و با مشارکت همه دستگاه های ذیربط تدوین می شود.