بایگانی‌های نمایندگان هشت استان - صبح ساباط
برگزاری یازدهمین جشنواره منطقه ای و تخصصی تدریس برتر در مدارس آموزش و پرورش ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

برگزاری یازدهمین جشنواره منطقه ای و تخصصی تدریس برتر در مدارس آموزش و پرورش

یازدهمین جشنواره تخصصی تدریس برتر مرحله ی منطقه ای جشنواره تخصصی تدریس برتر باحضور نمایندگان هشت استان در یزد برگزار شد.