بایگانی‌های نمایشگاه قرآنی - صبح ساباط
آغاز هشتمین نمایشگاه بزرگ علوم قرآنی استان یزد در حسینیه سیدمحمد آقا ۲۰ فروردین ۱۴۰۱
عصر امروز:

آغاز هشتمین نمایشگاه بزرگ علوم قرآنی استان یزد در حسینیه سیدمحمد آقا

هشتمین نمایشگاه بزرگ علوم قرآنی استان یزد امروز (20فروردین) ساعت 16:45آغاز بکار می کند.