بایگانی‌های نمایشگاه بین المللی - صبح ساباط
برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی دستاوردهای تعاون در یزد ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون خب داد‌؛

برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی دستاوردهای تعاون در یزد

دبیر برگزاری نمایشگاه دستاوردهای تعاون استان یزد در نشست خبری اتاق تعاون با خبرنگاران از برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی اتاق تعاون در استان خبر داد.