بایگانی‌های نمایشگاه بین المللی کتاب - صبح ساباط
سه بانوی یزدی در میان زنان تاثیرگذار معاصر ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

سه بانوی یزدی در میان زنان تاثیرگذار معاصر

سه بانوی یزدی در محفل دانایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران معرفی شدند.