بایگانی‌های نمایشگاه آثار معماران و مهندسان - صبح ساباط
برپایی نمایشگاه سه روزه آثار معماران جوان استان یزد ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

برپایی نمایشگاه سه روزه آثار معماران جوان استان یزد

نمایشگاه آثار معماران و مهندسان باعنوان در سایه سار بادگیر به مدت سه روز در محل کارخانه درخشان در سایه سار بایزد گشایش یافت.