بایگانی‌های نماز جمعه یزد، ناصری، دشمن، - صبح ساباط
دشمن در تلاش برای ترویج ناامیدی در کشور است ۰۸ بهمن ۱۴۰۰
امام جمعه یزد: 

دشمن در تلاش برای ترویج ناامیدی در کشور است

امام جمعه یزد گفت: دشمن در تلاش برای ترویج نا امیدی و یأس و ایجاد تفرقه در کشور است و عده ای نباید با حرکت‌های جاهلی به دشمن اجازه این اقدام را بدهند.