بایگانی‌های نمازجمعه مهریز - صبح ساباط
ضرورت رعایت نظام عادلانه حقوق در حق بازنشستگان ۳۱ تیر ۱۴۰۱
امام جمعه مهریز تاکید کرد؛

ضرورت رعایت نظام عادلانه حقوق در حق بازنشستگان

امام جمعه مهریز گفت: بازنشسگان از کمترین حقوق در کشور ایران برخوردار هستند و باید نظام عادلانه حقوق مادی، مسائل مهم معیشتی، مسائل اقتصادی بازنشستگان در زمان اوج گرانی ها رعایت شود.