بایگانی‌های نظام مهندسی ساختمان یزد - صبح ساباط
قانون جدید نظام مهندسی و کنترل ساختمان با نگاهی جامع نگر تدوین شود ۰۱ دی ۱۴۰۰
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد مطرح کرد:

قانون جدید نظام مهندسی و کنترل ساختمان با نگاهی جامع نگر تدوین شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد گفت: قانون جدید نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صورتی که بدون اخذ نظرات کارشناسی و بدون حضور کلیه ذینفعان تصویب شود تبعات نامطلوبی برای صنعت ساختمان خواهد داشت.

نگاه درآمد محور به نمایندگی های شهرستانی نداریم ۲۷ آذر ۱۴۰۰
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد:

نگاه درآمد محور به نمایندگی های شهرستانی نداریم

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به اینکه نگاه درآمد محور به عملکرد دفاتر شهرستانی نداریم، گفت: هزینه برای آموزش و فرهنگ سازی دراولویت خواهد بود.

مدیر خانه مطبوعات؛مسئول روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد شد ۱۳ آذر ۱۴۰۰

مدیر خانه مطبوعات؛مسئول روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد شد

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد فرزاد فیضی را به عنوان مسئول روابط عمومی این نهاد منصوب کرد.