بایگانی‌های نشست علنی مجلس - صبح ساباط
بنا نیست قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار روی كاغذ بماند ۰۴ خرداد ۱۴۰۱
وزر کشور تاکید کرد:

بنا نیست قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار روی كاغذ بماند

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه امیدوارم همدلی مجلس و دولت منجر به رفع یکی از موانع تولید شود؛ گفت: بنا نیست مصوبه مجلس شورای اسلامی روی کاغذ بماند و کارآفرینان همانند گذشته در پیچ و خم پر آزار کسب مجوزها به سر برده و جذابیت تولید از بین رود.