بایگانی‌های نسخه محرمانه - صبح ساباط
«نسخه محرمانه» شاعر یزدی در میان نامزدهای «جایزه قیصر امین‌پور» ۰۸ مهر ۱۴۰۰

«نسخه محرمانه» شاعر یزدی در میان نامزدهای «جایزه قیصر امین‌پور»

کتاب «نسخه محرمانه» اثر سیدمحمدصادق آتشی به مرحله دوم داوری پنجمین دوره کتاب سال دفتر شعر جوان (جایزه قیصر امین‌پور) راه یافت.