بایگانی‌های نرخ دلار - صبح ساباط
سرچشمه شعله‌های زیر قیمت‌های سربه فلک کشیده‌ بازار از کجاست؟ ۲۷ تیر ۱۳۹۹

سرچشمه شعله‌های زیر قیمت‌های سربه فلک کشیده‌ بازار از کجاست؟

استاندار یزد گفت: جدای از تحریم ها، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات از سوی برخی تولیدکنندگان، یکی از دلایل افزایش قیمت های اخیر در بازار است.