بایگانی‌های نجم الهدی - صبح ساباط
مردم‌داری مهمترین رویکرد اجرایی ستاد نماز جمعه در استان/ خدمات نماز جمعه منحصر به روز جمعه نیست ۰۱ مرداد ۱۴۰۱
مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد: 

مردم‌داری مهمترین رویکرد اجرایی ستاد نماز جمعه در استان/ خدمات نماز جمعه منحصر به روز جمعه نیست

مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد مردم‌داری را مهمترین رویکرد اجرایی ستاد نماز جمعه در استان  دانست.