بایگانی‌های نایین - صبح ساباط
قطار یزد_ تهران در نایین دچار حریق شد/سرگردانی ۳ساعته مسافران ادامه دارد ۰۵ آبان ۱۴۰۰
صبح امروز؛

قطار یزد_ تهران در نایین دچار حریق شد/سرگردانی ۳ساعته مسافران ادامه دارد

قطار یزد_ تهران در نایین دچار حریق شد و هم اکنون مسافران آن دچار سردرگمی و معطلی هستند.