بایگانی‌های نان - صبح ساباط
راه اندازی دومین نانوایی در مهمانشهرها‌؛ این بار در میبد ۰۶ اسفند ۱۴۰۱
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد خبر داد؛

راه اندازی دومین نانوایی در مهمانشهرها‌؛ این بار در میبد

با حضور مهندس ابوالفضل خوشنویس، دومین نانوایی مهمانشهر اتباع خارجی در شهرستان میبد به بهره برداری رسید.

واریز نشدن یارانه ها به معنای قطع یارانه نیست ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
استاندار یزد:

واریز نشدن یارانه ها به معنای قطع یارانه نیست

استاندار یزد  ابراز داشت: واریز نشدن یارانه ها به معنای قطع یارانه نیست و بسیاری از افرادی که یارانه به حساب آن ها نیامده با ثبت اعتراض خود در ساماندهی حمایت و هدفمندی که تا چند روز آینده باز شده و تا سه ماه فرصت دارد، یارانه آن ها پس از بررسی واریز خواهد شد.