بایگانی‌های نائب رئیسس مجلس - صبح ساباط
دستاوردهای سفر یک روزه نائب رئیس مجلس به یزد ۲۸ آبان ۱۴۰۰

دستاوردهای سفر یک روزه نائب رئیس مجلس به یزد

در سفر یکروزه نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به یزد 21 مصوبه در بخش های مختلف جهت اجرا در شهرستان های تفت و میبد به تصویب رسید.