بایگانی‌های میز خدمت - صبح ساباط
تشکیل میز ارتباطات مردمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در يزد ۲۴ آذر ۱۴۰۰
مدیر کل فناوری و ارتباطات استان خبر داد؛

تشکیل میز ارتباطات مردمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در يزد

مدیر کل فناوری و ارتباطات استان از تشکیل میز ارتباطات مردمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در يزد همزمان با سفر رییس جمهور خبر داد.