بایگانی‌های میرسید - صبح ساباط
نگاهی به کارنامه هنری رضا قره‌داغی ۱۶ آبان ۱۳۹۹
تازه‌های هنر

نگاهی به کارنامه هنری رضا قره‌داغی

قره‌داغی از حضور خود در فیلم بلند جشنواره‌ای خارجی به کارگردانی استاد محمد علی سلیمان تاش و با سرمایه گذاری سجاد میرسید خبر داد.