بایگانی‌های موج سوم کرونا - صبح ساباط
پیشتازی خیران یزدی در موج سوم کرونا ۱۴ آبان ۱۳۹۹

پیشتازی خیران یزدی در موج سوم کرونا

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد در امور اجتماعی با اشاره به پیشتازی خیران یزدی در موج سوم کرونا، از کمک بالغ بر ۳۵ میلیارد تومانی خیران به بیمارستان استان برای مقابله با کرونا خبر داد.