بایگانی‌های موجر - صبح ساباط
صاحب‌خانه‌ها با مستاجران مدارا کنند ۱۰ تیر ۱۴۰۱
درخواست امام جمعه یزد از موجران؛

صاحب‌خانه‌ها با مستاجران مدارا کنند

امام جمعه یزد گفت: در شرایط سخت اقتصادی، صاحب‌خانه‌ها باید با مستاجران مدارا کنند و به آنها سخت نگیرند تا از این شرایط دشوار عبور کنیم.