بایگانی‌های مهری - صبح ساباط
حمایت از خبرنگاران قانونمند از وظایف فرمانداران است ۰۱ بهمن ۱۴۰۰

حمایت از خبرنگاران قانونمند از وظایف فرمانداران است

یکی از وظایف فرماندار، حمایت از خبرنگاران قانونمند که وظیفه خود را در چارچوب قانون و رعایت خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی و شهرستان است.