بایگانی‌های مهران فاطمی، - صبح ساباط
هیئت دولت دکتر مهران فاطمی را به عنوان استاندار جدید یزد معرفی کرد ۰۴ مهر ۱۴۰۰

هیئت دولت دکتر مهران فاطمی را به عنوان استاندار جدید یزد معرفی کرد

با نظر هیئت دولت، مهران فاطمی از چهره‌های شاخص سیاسی استان یزد به عنوان استاندار یزد در دولت سیزدهم انتخاب شد.