بایگانی‌های مهدی علیزاده - صبح ساباط
مهدی علیزاده شاگرد خوب استاد مهیار قاسمی ۰۷ آبان ۱۴۰۰

مهدی علیزاده شاگرد خوب استاد مهیار قاسمی

مهدی علیزاده: امیدوارم تا بتواند هم خود و هم مربی عزیزم را سر بلند کنم و پرچم مقدس کشورم را در عرصه‌های بین المللی به احتراز در بیاورم.