بایگانی‌های منطقه یک - صبح ساباط
منطقه یک شهرداری یزد در مسیر رشد و توسعه ۰۱ اسفند ۱۴۰۰
به همت مدیری جوان و خلاق؛ 

منطقه یک شهرداری یزد در مسیر رشد و توسعه

مدیر منطقه یک شهرداری یزد از اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام چندین ساله در این منطقه خبر داد.