بایگانی‌های مناسب سازی معابر - صبح ساباط
یزد، شهر دوستدار معلول ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

یزد، شهر دوستدار معلول

رئیس کمیسیون مناسب سازی شهری شورای اسلامی شهر یزد از توجه جدی‌تر به معلولان در برنامه ریزی‌های شهری خبر داد.