بایگانی‌های مقام قضایی - صبح ساباط
توقیف موتور سیکلت غیر مجاز در یزد ۱۰ شهریور ۱۳۹۹

توقیف موتور سیکلت غیر مجاز در یزد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از توقیف موتور سیکلت هوندا ۱۳۰۰ قاچاق، که برای شهروندان ایجاد مزاحمت کرده بود خبر داد.