بایگانی‌های معین - صبح ساباط
در رثای بانوی آب و آئینه ۱۷ دی ۱۴۰۰
یادداشت؛

در رثای بانوی آب و آئینه

در بخشی از این یادداشت آمده است: لختي ديگر تحمل كن ، آرام ميشوي و از همه سو سو نگاههاي افسون بار خلاصي مي يابي و فقط نگران من ميماني كه هرروز آيا به سراغت مي آيم يا نه