بایگانی‌های معممی نژاد - صبح ساباط
در شرایط فعلی نیازمند کار جبهه ای هستیم ۲۹ آبان ۱۴۰۰
مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه یزد:

در شرایط فعلی نیازمند کار جبهه ای هستیم

مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه استان یزد: در شرایط فعلی نیازمند کار جبهه ای هستیم و باید ظرفیت همه دستگاه ها را پای کار بیاوریم تا منجر به هم افزایی و کار بهتر شود.