بایگانی‌های معاون پارلمانی رییس جمهور - صبح ساباط
تمام نظرسنجی‌ها آمریکا را رو به افول می‌دانند ۱۳ آبان ۱۴۰۰
معاون پارلمانی رییس جمهور:

تمام نظرسنجی‌ها آمریکا را رو به افول می‌دانند

معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: روز گذشته مشاهده کردیم که چگونه آمریکای جنایتکار در برابر نیروهای جان‌برکف سپاه پاسداران شکست می‌خورد نماد همین شکست قدرت آمریکاست و تمام نظرسنجی‌ها هم آمریکا را رو به افول می‌دانند.