بایگانی‌های معاون علمی و فناوری رئیس جمهور - صبح ساباط
حرکت شتابان اقتصاد دانش بنیان در استان یزد ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور:

حرکت شتابان اقتصاد دانش بنیان در استان یزد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در نشست اقتصاد دانش بنیان گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در استارت آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان از رخداد‌های بسیار خوب در استان یزد است.