بایگانی‌های معاون دیپلماسی اقتصادی - صبح ساباط
برگزاری نشست مشترک معاونت دیپلماسی اقتصادی با تجار و بازرگانان استان خراسان رضوی ۰۲ مرداد ۱۴۰۱

برگزاری نشست مشترک معاونت دیپلماسی اقتصادی با تجار و بازرگانان استان خراسان رضوی

صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در راس هیاتی جهت تبادل نظر با استاندار، مدیران و تجار و بازرگانان خراسان رضوی، به مشهد مقدس سفر کرد.