بایگانی‌های معاون استاندار - صبح ساباط
«یزد نوین»سند تحولی استان یزد، اتفاقی کم نظیر در کشور  ۰۳ بهمن ۱۴۰۰
معاون توسعه، مدیریت و منابع استانداری عنوان کرد؛ 

«یزد نوین»سند تحولی استان یزد، اتفاقی کم نظیر در کشور 

معاون توسعه، مدیریت و منابع استانداری یزد گفت: خوشبختانه در استان یزد اتفاق مهمی که افتاد و در نوع خود در کشور کم نظیر بود تهیه سند تحولی استان تحت عنوان "یزد نوین" بود.