بایگانی‌های مردم تهران - صبح ساباط
تجمع مردم تهران در حمایت از حمله موشکی و پهپادی سپاه به اسرائیل ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

تجمع مردم تهران در حمایت از حمله موشکی و پهپادی سپاه به اسرائیل

مردم تهران در حمایت از حمله موشکی و پهپادی سپاه به اسرائیل در میدان فلسطین و مقابل دانشگاه تهران تجمع کردند.