بایگانی‌های مدارس معارف سعادت - صبح ساباط
جریان تعلیم و تربیت در مدارس معارف سعادت باید رقیق، جاری و جامع باشد ۲۸ آبان ۱۴۰۲
معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی

جریان تعلیم و تربیت در مدارس معارف سعادت باید رقیق، جاری و جامع باشد

معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه جریان تربیتی صرفا وابسته به مدرسه نیست و با کثرتی به مقیاس خانواده، محیط اجتماعی و گروه همسالان روبرو است؛ تاکید کرد: از همین رو تربیت در مدارس سعادت باید رقیق، جاری و جامع باشد.