بایگانی‌های مدارس سما - صبح ساباط
در ارزیابی مدارس سما کشور؛ یزدی ها خوش درخشیدند ۱۶ آبان ۱۴۰۰

در ارزیابی مدارس سما کشور؛ یزدی ها خوش درخشیدند

مدرسه سمای یزد در ارزیابی مدارس سمای کشور موفق به کسب رتبه دوم شدند.