بایگانی‌های مداحی - صبح ساباط
مداحی؛ رسانه ای قدرتمند برای رساندن پیام دین از زاویه احساس و عواطف به جامعه است ۰۸ فروردین ۱۴۰۱
عضو شورای فرهنگ عمومی استان یزد:

مداحی؛ رسانه ای قدرتمند برای رساندن پیام دین از زاویه احساس و عواطف به جامعه است

آیت الله سید محمد کاظم مدرسی با بیان اینکه مداحی یک رسانه قدرتمند و رسا برای رساندن پیام دین از زاویه احساس و عواطف به جامعه است گفت: البته مادحین در جهاد تبیین نیز نقش موثر داشته و چون نقش رسانه محور دارند باید به فرموده رهبر فرزانه انقلاب خود را مسئول بدانند.